Information till studenter

Etiketter

UtbildningKulturInvånareStuderande

Har institutet semester? Hur behandlas personuppgifter? Kan jag få hjälp med att delta i onlinekursen? Du kan hitta svaret på dessa och många andra frågor här.

Ihmisiä kannettavan tietokoneen äärellä.

Verksamhetsprinciper

Genom att anmäla sig på en kurs binder studeranden sig att iaktta följande verksamhetsprinciper som Vanda vuxenutbildningsinstitut har. Dessa principer finns för att skapa de bästa för-utsättningar för verksamheten som medborgarinstitutet har och samtidigt befrämja allmän trivsel, säkerhet, lusten att studera och goda seder:

 • Man ska komma i tid till undervisningen samt följa instruktioner som läraren ger.
 • I slutet av timmarna ska klassrummet och den egna platsen vara i god ordning.
 • Studerandena har rätt till en trygg inlärningsmiljö. För att säkra denna miljö ska man bete sig vänligt och ta de andra i beaktande, ingen ska behöva lida av någon typ av mobbning.
 • Det är förbjudet att störa undervisningen eller att bete sig osakligt.
 • Det är förbjudet att bete sig hotande eller våldsamt.
 • Det är förbjudet att använda alkohol eller rusningsmedel eller komma till undervisningen under påverkan av dessa. Drogfall meddelas alltid till polisen.
 • Studerandena är skyldiga att meddela om de märker mobbning, störande beteende eller våld. Dessa ska meddelas till läraren eller någon annan medlem av institutets personal.
 • Det är förbjudet att röka på institutets område.
 • Käsittele oppilaitoksen omaisuutta huolellisesti.
 • Institutets egendom ska användas omsorgsfullt. All skada till egendomen ska meddelas läraren eller institutets personal.
 • Studerandena är skyldiga att ersätta den skada de avsiktligt har förorsakat.
 • Kursavgiften ska betalas i tid.
 • Om man inte följer verksamhetsprinciperna är det möjligt att deltaganderätten avslås.

Läsår, semester och lediga dagar

Vuxenutbildningsinstitutets läsår är uppdelat i två terminer: höstterminen 1.8. augusti–31.12. december och vårterminen 1.1.–31.7. Kurserna startar under hela läsåret. Du kan se start- och sluttiderna för kurserna för varje kurs på Ilmonet.fi

Kursens längd anges vanligtvis i lektioner. Längden på en lektion är 45 minuter.

Vuxenutbildningsinstitutets semester och lediga dagar

Under vinterlovsveckan (vecka 8) och höstlovsveckan (vecka 42) är undervisningen inställd (undantag nämns i kursinformationen). Undervisningen anordnas inte heller följande dagar:

 • alla helgons dag
 • självständighetsdagen
 • skärtorsdagen
 • långfredagen
 • annandag påsk
 • första maj
 • valborgsmässoafton
 • Kristi himmelfärdsdag

Det är vanligen ingen undervisning på kvällen före en helgdag, eftersom vissa ställen är stängda. Du kan kontrollera kurstiderna på Ilmonet.fi eller vår kundtjänst.

Distansundervisning

Online-kurs

De distansutbildningsprogram som används i Vanda vuxenutbildningsinstitut är Microsoft Teams, Zoom och onlineinlärningsmiljön It's Learning.

Microsoft Teams och Zoom är applikationer som används i lektioner som genomförs online "live", vilket innebär att läraren och eleverna är tillsammans online vid en bestämd tidpunkt. Klassrummet där vi träffas är därför Zoom eller Teams. Du får en länk i din e-post som du kan delta i klassen med.

It's Learning är en lärplattform online. Det är ett online "klassrum" där läraren lägger in uppgifter som eleverna gör och där även uppgifter enkelt kan returneras. Den returnerade uppgiften kan vara text, video eller inspelning. Kommentarer till de inlämnade uppgifterna kan ges antingen av en annan elev, flera elever eller läraren. I en onlinekurs kan du också göra och lämna tillbaka uppgifter i samarbete med andra studenter.

Kurslärare kan också själva besluta om användningen av andra plattformar. Om en annan plattform nämns i din kursinformation kommer kursläraren att ge dig råd om hur du använder den.

Vanliga frågor

Keywords

StudierKurserStöd för studier