Vantaan aikuisopistossa voit opiskella hyödyllisiä taitoja tai löytää uusia harrastuksia. Olemme Vantaan kaupungin ylläpitämä kansalaisopisto – vuosittain järjestämme noin 2000 kurssia ympäri Vantaata.

Kuvassa on opiskelijoita kurssilla.

Kielet

Kieltenopiskelu on iloista ja hyödyllistä! Meillä voit opiskella monia kieliä monin eri tavoin – tarjoamme kursseja muun muassa suullisen kielitaidon vahvistamiseen, ammatillisen osaamisen tukemiseen ja iloiseksi harrastustoiminnaksi ja väyläksi tutustua eri kulttuureihin.

Jos olisin tiennyt, että kielten opiskelu on näin kivaa, olisin tullut kurssille jo 10 vuotta sitten!

Keskeisiä arvoja kursseillamme ovat avoin suhtautuminen toisiin, erilaisuuden hyväksyminen, aktiivinen vuorovaikutus, toimiminen ryhmän jäsenenä sekä tietoisuuden lisääminen niin omasta kuin muistakin kulttuureista.

Tunneilla oli mukava tunnelma, jossa tohtii yrittää, vaikkei kaikki ihan oikein menisikään.

Sosiaalisuus, yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus edistävät oppimista, siksi oppitunneillamme työskennellään paljon pareittain tai pienryhmissä.

Meillä voit opiskella yli kahtakymmentä kieltä, joita opettaa noin 70 kieltenopettajaa. Järjestämme kielikursseja koko Vantaan alueella sekä etäkursseina. Kurssitarjonnassamme on päivä- ja iltakursseja. Perinteisten viikoittaisten kurssien lisäksi meillä on myös nopeasti eteneviä intensiivikursseja sekä kieliin, kulttuuriin, matkailuun ja maantuntemukseen liittyviä erikois- ja lyhytkursseja, luentoja ja tapahtumia.

Meillä voit suorittaa Yleisen kielitutkinnon (YKI) englannin, pohjoissaamen ja suomen kielissä sekä ainoana paikkana Suomessa espanjan virallisen kielitutkinnon (DELE).

Opetuksessa käytämme monipuolisesti eri työskentelytapoja ja opetusmenetelmiä sekä hyödynnämme perinteisten opetusmateriaalien lisäksi uusia digitaalisia oppimisympäristöjä. Monistemaksut sisältyvät kielikurssien hintaan, kurssitiedoissa mainitut oppikirjat sinun on hankittava itse.

Suunnittelijaopettajamme neuvovat mielellään sopivan kurssin valinnassa ja toivottavat sinut tervetulleeksi uusien kielten ja ajatusten pariin.

Kielitaitotasot

Miten löydän itselleni sopivan kielikurssin - kielten taitotasot?

Kielitaito on monikerroksinen kuin kukkasipuli. Aluksi on vain siemen, mutta sen päälle kasvaa vähitellen kerroksia, kun kielitaito laajenee ja syvenee. Jokainen itse määrittää, milloin taito puhkeaa kukkaan - meillä on erilaisia vaatimuksia kielitaidon suhteen.

Kielitaito ei jatkuvasti kartu - välillä voi tuntua siltä, ettei opi mitään uutta. Kun olosuhteet ovat oikeat, kehitystä voi yllättäen tapahtua nopeastikin. Joskus voi olla parempi vaihtoehto kerrata vanhaa kuin puskea eteenpäin. Kielen opiskelu on kuin puutarhan hoito - se vaatii aikaa, mutta jokaisesta kukasta ja silmusta kannattaa nauttia.

Yleinen kielitutkinto (YKI)

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan ja lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla.

Espanjan kielitutkinto – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

DELE on ainoa espanjan kielen tutkinto, jonka Espanjan opetusministeriö hyväksyy. Tutkinto tunnustetaan eri puolilla maailmaa. Se sopii kaikille, jotka haluavat työskennellä espanjan kielen taitoa vaativassa työpaikassa tai espanjankielisessä ympäristössä. Suomessa ainoa paikka suorittaa tutkinto on Vantaan aikuisopisto.

Los diplomas de español DELE son títulos oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.

Liikunta, terveys ja hyvinvointi

Liikunnan, tanssin ja joogan kurssit

Vantaan aikuisopiston liikunnan, tanssin ja joogan kursseista jokainen voi löytää aktiivisen harrastuksen itselleen. Kursseja on kaikenikäisille ja -kuntoisille sekä päivä- että ilta-aikaan. Kurssien tavoitteena on tukea osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen. Kursseja on tarjolla koko lukukauden mittaisina ja lisäksi tarjoamme lyhyempiä tiiviskursseja eri teemoista. Tervetuloa nauttimaan liikkeestä, mukavasta yhdessä tekemisestä ja hyvästä olosta kursseillemme!

Terveys ja hyvinvointi

Terveyden ja hyvinvoinnin kursseilla on tarpeen huomioida vaatetus; vaikka kurssit eivät ole liikunnan kursseja, on monilla kursseista hyvä olla päällä mukavat, joustavat vaatteet. Tarkasta aina oman kurssisi kohdalta, onko vaatetuksesta tai välineistä mainittu jotakin erityistä ja varaudu sen mukaan. Huomaa myös, että parinhierontakurssilla molempien parin osapuolten on ilmoittauduttava kurssille. Yksi henkilö voi tehdä molempien ilmoittautumisen puhelimitse, mutta internet-ilmoittautuminen on tehtävä henkilökohtaisesti.

Hyvä tietää

Muista tarkastaa kurssin kohdalta, käytetäänkö kurssilla oppikirjaa. Mikäli kurssin yhteydessä on mainittu jokin oppikirja, tulee sen olla käytettävissä kurssin aikana.

Osalla kursseista opettaja tuo mukanaan tarvittavaa materiaalia ja siitä kerätään paikan päällä pieni materiaalimaksu. Varauduthan ottamalla mukaan käteistä tarvittavan määrän.

Koti ja puutarha, luonto ja ympäristö

Villiinny vihreästä!

Puutarhakursseilta ja -luennoilta saat tietoa mm. puutarhanhoidosta, viherrakentamisesta, vihersisustamisesta ja floristiikasta. Pääset myös itse tekemään ja kokeilemaan niin kukkasidontaa kuin vaikkapa pienimuotoista hyöty- ja koristekasvien hoitamista Opistotalon piha-alueella. Luennoilta ja kursseilta saat paljon vinkkejä ja uusinta tietoa oman puutarhasi hoitamiseen ja uudistamiseen.

Hienoa, että pääsee tällaista erikoisalaa harrastamaan kevyellä kynnyksellä

 

Kurssilla oli hyvä ja rento ilmapiiri ja samalla ammattimainen tekemisen meininki

 

Kotitalous

Uusia makuja ja ideoita keittiöön

Kotitalouden oppitunneilla pääset kokeilemaan uutta! Kertaamme myös perustaitoja ja kannustamme opiskelijoita vertaisoppimiseen. Tärkeä osa kotitalouden opetusta on tuottaa opiskelijoille uuden oivalluksen iloa. Kurssien teemat ovat monipuolisia. Meillä pääset tutustumaan eri ruokakulttuureihin ja raaka-aineisiin, trendeihin sekä perinteisiin. Kotitalousopettajamme ovat alansa ammattilaisia, jotka ovat suunnitelleet kurssinsa ja huolehtivat niiden sujuvuudesta. 

Kotitalousluokassa saa erehtyä ja onnistua, keskustella, haastaa ja oppia innokkaasti. Lämpimästi tervetuloa!‍ 

Käsityö

Käsillä tekemisen iloa

Meillä on vuosittain lähes 200 käsityökurssia. Suurin osa kursseista järjestetään hyvien liikenneyhteyksien päässä Tikkurilassa, mutta toimintaa on paljon eri puolilla Vantaata. Opettajamme ovat oman käsityötekniikkansa osaajia, jotka nauttivat niin käsillä tekemisestä kuin aikuisten opettamisesta.

Opiskelijat kehuvat opettajien lisäksi hyviä opetustilojamme, koneiden ja laitteiden kuntoa ja määrää sekä rentoa ja iloista ilmapiiriä. Ryhmässä opit enemmän kuin yksin puurtaessasi ja saat hurjan paljon uusia ideoita niin opettajalta kuin toisilta kurssilaisilta!

Käsityökurssien materiaalit

Käsityökursseilla kaikki kurssitöihin käytettävät materiaalit hankitaan pääsääntöisesti itse. Poikkeuksen tekevät kurssit, joiden sisällössä on maininta materiaalien yhteishankinnasta tai kurssiin kuuluu infokerta, jossa käydään läpi tarvittavat materiaali- ja välinehankinnat. Infokerralle osallistuminen on pakollista, kurssille ei voi osallistua, mikäli ei osallistu infokerralle.

Teknisen työn kurssit

Teknisen työn opetus tapahtuu koulujen ja nuorisotoimen teknisen työn tiloissa ja näiden tilojen pääkäyttäjien ehdoilla. Työskentely on mahdollista vain tilojen koneiden ja laitteiden kapasiteetin mukaan eli kovin suurikokoisia töitä ei kursseilla voi tehdä. Pienehköt varastotilat rajoittavat myös töiden kokoa, kurssilaisten on varauduttava mahdollisesti kuljettamaan keskeneräisiä töitä mukanaan. Osallistujien ikärajana on täysi-ikäisyys.

Puu- ja metallityökursseille osallistumisen edellytyksenä on kyseisillä kursseilla käytettävien koneiden ja laitteiden perehdytykseen ja käytönopetukseen osallistuminen. Osallistumalla perehdytykseen kurssilainen suorittaa ns. työturvallisuusajokortin. Ajokortin suorittaminen on kaikille kurssille osallistuville pakollinen ja vasta ajokortin suorittamisen jälkeen voi käyttää kurssipaikalla olevia koneita ja laitteita.

Työturvallisuussyistä kurssilaisten edellytetään hankkivan omat kuulosuojaimet ja suojalasit.

Kirjallisuus ja kirjoittaminen

Äidinkieli/kielenhuolto

Kursseilla, kerrataan kieliopin perusasioita, aikaisemmin opittua mm. lauserakenteita, yhdyssanoja tai/ja pilkkusääntöjä.

Kurssit sopivat kaikille suomen kielen kieliopista kiinnostuneet kertaajille, opiskelijoille, Yo-kirjoituksiin valmistautuville, kirjoittamista harrastaville ja työkseen kirjoittaville.

Kirjallisuus

Opiston kirjallisuuskurssit ovat pääasiassa lukupiirejä. joissa opiskelijat hankkivat kirjat itse, mutta valinnat ensimmäistä kirjaa lukuun ottamatta tehdään yhdessä ryhmän kanssa. Valintoja ohjaa ajankohtaisuus. Lukuelämysten lisäksi tutustutaan myös kirjailijaan. Hänen henkilöhistoriaansa, yhteiskunnalliseen taustaan sekä muuhun tuotantoon.

Luova kirjoittaminen

 Kirjoittamisen kursseja on sekä etänä että lähiopetuksella, niin Länsi- kuin Itä-Vantaalla. Luovan kirjoittamisen kursseja on useita, koska itsensä ilmaiseminen kirjoittamalla on hyvinkin suosittua. Tarjolla on kursseja kirjoittamista kokeileville, sekä kirjoittamista pidempään harrastaneille. Kirjoittamalla haetaan myös hyvinvointia ja positiivista ajattelua, eli kirjoittamisen kursseilla voi olla monenlaisia tavoitteita.

Yhteistä näille kursseille on tekstin tuottaminen ja tuotosten vapaaehtoinen jakaminen joko vain opettajalle tai koko ryhmälle ja ryhmän kanssa keskustelu joko netissä, jollain suljetulla opetusalustalla, sähköpostilla tai paikan päällä tuotoksia kuunnellen.

Musiikki ja teatteri

Elämyksiä ja yhteisöllisyyttä musiikin ja teatterin parissa

Musiikin harrastaminen ja opiskelu aktivoi aivoja laaja-alaisesti ja auttaa oppimaan uutta. Musiikki yhdistää ihmisiä ja sen kautta voi löytää oivan tavan ilmaista itseään. Laulu- ja soittotaidon kehittämisen äärellä saa itselleen iloa, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.
Musiikin kursseillamme ei ole pääsykokeita, kaikki innostuneet ovat tervetulleita. Tarjolla on monenlaisia laulun- ja soitinopetuksen kursseja, kuoroja ja orkestereita, verkkokursseja sekä perhekursseja ja tapahtumia. Musiikin harrastamisen voi aloittaa iästä riippumatta – musiikki kuuluu kaikille!

Teatterikurssit kutsuvat sinua ilahtumaan, innostumaan ja ihmettelemään itseäsi, toisia ihmisiä ja ympäröivää maailmaa hauskalla ja rennolla tavalla. Kurssit tarjoavat harrastajalleen mukavan ympäristön erityyppisten ihmisten kanssa tekemiseen ja kokemiseen ja oivan vastapainon arjen kiireelle. Pääsyvaatimuksina on vain innostunut asenne ja leikkisä mieli. Teatterin parissa voit löytää keinoja vaikkapa positiiviseen ajatteluun, parempaan itsetuntemukseen ja esiintymisjännityksen hallitsemiseen.

Kuvataide

Päästä luovuutesi irti kuvataiteen kursseilla

Kuvataiteen kurssitarjonta pitää sisällään eri laajuisia kursseja, jotka luovat mahdollisuuksia mm. monipuoliselle kuvataiteen harrastamiselle, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistamiselle, taiteellisten ilmaisukeinojen kehittämiselle ja visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ymmärtämiselle.

Lyhytkurssit painottuvat opetuksellisesti kyseiseen teemaan tai toteutustapaan, jolloin ne voivat herättää osallistujille uusia näkökulmia taiteelliseen työhön ja ajatteluun. Tarjoamme mahdollisuuksia ilmoittautua ennakkoon syksyn kursseilta kevään jatkokursseille, jolloin opinnoista voi tulla koko lukuvuoden mittainen yhtenäinen kokonaisuus. Pitempikestoinen tavoitteellisen opiskelun vaihtoehto on 4-vuotinen kuvataiteen opintokokonaisuus.

Oma opiskelumotivaatiosi ja ahkeruutesi määrittävät toimintasi mahdollistavan tavoitteen. Opetus on yksilöllisyyden huomioivaa, jolloin opiskelun haasteellisuuteen ja vaativuuden tasoon voi opiskelija ohjauskeskusteluissa hyvin itse vaikuttaa.

Huom! Kurssimaksuihin ei sisälly materiaaleja eikä henkilökohtaisia työvälineitä, ellei toisin ole ilmoitettu. Joillain kursseilla voidaan tehdä opiskelumateriaalihankintoja keskitetysti, jolloin niistä peritään erillinen materiaalimaksu.‍

Kansalaisen digitaidot ja tietotekniikka

Digiarki ja sosiaalinen media

Digiarkikurssien tavoitteena on tuoda kansalaiset tasavertaisempaan asemaan tietoteknisten taitojen suhteen. Digineuvontaa tarjotaan myös yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden mukaan. Digiosaaminen on tätä päivää, ilman älylaitteita, verkkoyhteyttä ja perustaitoja ei kansalainen pysty sujuvasti asioimaan edes viranomaisten kanssa, varaamaan rokotus tai muita vastaanottoaikoja, saati osallistumaan kansalaisopiston verkkokursseille. Digiosaamiseen kuuluu myös tietoturva: asiallinen tieto ja suojautuminen verkkohuijauksia vastaan. Sosiaalisen median työpajoissa opitaan, sometaitoja ja kuinka surffaillaan turvallisesti netin jatkuvasti laajenevassa ja ihmeellisessä maailmassa.

Tietotekniikka

Tietotekniikan kurssit voivat olla verkkokursseja, jolloin opiskelijalla itsellään tulee olla tietokone, läppäri tai mobiililaite sekä internetyhteydet. Verkosta löytyy paljon erilaisia ilmaisohjelmia, joiden hyöty- tai harrastuskäyttöä voi tietotekniikan kursseilla harjoitella. Opistotalolla on kaksi tietokoneluokkaa. Lähiopetuskursseilla on mahdollista opetella erilaisia, vaativampia, asennettavia, maksullisia ohjelmia. Useamman päivän mittaisia tietotekniikan projekteja varten kannattaa käyttää omaa tallennusvälinettä tai verkon tallennuspalvelua.

Digineuvonta

Digi-neuvontaa on kevätlukukaudella 2023 26.1.-15.5. ja neuvontaa on mahdollista saada maanantaisin kello 13.00–16.15 välillä.

Digineuvonnat ovat maksuttomia korkeintaan 45 minuutin henkilökohtaisia aikoja. Voit varata ajan puhelimitse numerosta 09 8392 4342 ma - to klo 12–15 ja pe klo 12–14 tai ajanvarauskalenterista.

Ihminen ja yhteiskunta

Ihminen ja yhteiskunta

Opistolla puhumme yhteiskunnallisista aineista, kun tarkoitamme opetusta, joka liittyy ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tarjonta on hyvin monipuolinen, pitäen sisällään eri aiheisia luentoja ja luentosarjoja sekä kursseja. Luennot ovat pääasiassa ilmaisia ja opetusta järjestetään niin verkossa kuin lähikursseina, joten osallistuminen ei ole välttämättä paikkaan sidottua.

Kulttuuri, taidehistoria, filosofia, itsensä kehittäminen ja aktiivinen kansalaisuus

Yhteiskunnallisten aineiden aihepiiri on laaja historiasta tähän päivään, paikallistuntemuksesta kansainvälisiin asioihin, ilmiöihin. Käytännön tiedoista ja taidoista teoreettisiin pohdintoihin. Itsensä kehittämisestä yhteisvastuullisuuteen, kestävään kehitykseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.