Service group: Utbildning

Här listas allt innehåll som har utbildning listat som en tjänstegrupp. Det kan dock även finnas annat utbildningsrelaterat innehåll på webbplatsen.

Ansluta till ett Zoom-möte

Innehållssida

Så här går du med i ett Zoom-möte

Ansluta till ett Teams-möte

Innehållssida

Ansluta till ett Teams-möte

Startti-kurser på Vanda vuxenutbildningsinstitut

Innehållssida

Startti-kurser är gratiskurser i finska för invandrare och flyktingar som bor i Vanda.

Anmälan till kurser

Innehållssida

Det finns inga behörighetskrav för vuxenutbildningskurser, du kan anmäla dig till vilken kurs som helst. Platser fördelas i ordningsföljd för anmälan. Det är också värt att anmäla sig till kön!

Utbildning för invandrare

Innehållssida

Vanda vuxenutbildningsinstitut erbjuder finska språkkurser och andra kurser riktade till invandrare. Som invandrare är du självklart välkommen till alla kurser på institutet.

Grundläggande utbildning för vuxna

Innehållssida

Du kan studera inom den grundläggande utbildningen för vuxna om du inte har gått i skolan i ditt hemland eller i Finland eller om du fortfarande går i skolan. Grundutbildning för vuxna är avsedd för personer över 17 år.

Kontaktuppgifter

Innehållssida

I ärenden gällande fakturering, betyg och ändringar i deltagande i kurser ta kontakt med ämnesområdets studiesekreterare. Om du behöver studiehandledning eller mera information om kurser, kontakta den planeringsansvariga läraren.

Vanda Vuxenutbildningsinstitut

Tjänst

Vanda Vuxenutbildningsinstitut är en medborgarhögskola som ägs av Vanda stad.

Information till studenter

Innehållssida

Har institutet semester? Hur behandlas personuppgifter? Kan jag få hjälp med att delta i onlinekursen? Du kan hitta svaret på dessa och många andra frågor här.

Vantaan Aikuisopisto Etusivu

Startsida

Vi är ett medborgarinstitut som upprätthålls av Vanda stad. Det finns inga behörighetskrav på våra kurser. Hos oss kan du lära dig användbara färdigheter eller upptäcka nya fritidsintressen. Vi anordnar ca 2000 kurser runt om i Vanda varje år.