Grundläggande utbildning för vuxna

Etiketter

UtbildningKulturInvånareStuderande

Du kan studera inom den grundläggande utbildningen för vuxna om du inte har gått i skolan i ditt hemland eller i Finland eller om du fortfarande går i skolan. Grundutbildning för vuxna är avsedd för personer över 17 år.

Opiskelijoita luokassa

Hela grundläggande utbildningen för vuxna varar 3–5 år. Om eleven redan kan mycket behöver han bara studera det som fortfarande saknas i grundutbildningen. Då kan studietiden bli kortare. 

Grundläggande utbildningen för vuxna har två delar: den inledande fasen och den avslutande fasen. Det finns också en läskunnighetsfas i den inledande fasen. I läskunnighetsstadiet kan du lära dig att läsa, skriva och räkna. Annars kan du i inledningsskedet läsa finska, matematik, engelska, miljö- och naturkunskap samt samhällskunskap. 

I slutskedet kan du läsa alla grundläggande utbildningsämnen utöver det finska språket. När hela slutskedet är avklarat får du ett intyg om genomgången grundutbildning. Den kan användas för att söka till studier på gymnasienivå, till exempel vid en yrkesskola eller en gymnasieskola. 

I vuxenutbildningen läser man alla ämnen som kurser. Studierytmen är väldigt snabb, och eleven måste arbeta mycket hemma också. Slutfaskurser är ganska svåra, och därför måste studenten delta på alla lektioner.

Fråga studievägledaren för mer information om att studera, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Ansökan om grundläggande utbildningen för vuxna

Ansökningstiden för utbildningen som börjar i augusti 2024 har löpt ut.

Lediga platser kan efterfrågas från skolsekreteraren jenina.alanko@vantaa.

Grundläggande utbildningen för vuxna 17–35 år

Vanda vuxenutbildningsinstituts anordnar vuxenutbildning som riktar sig till invandrare i åldern 17–35 år. Syftet med utbildningen är att förbereda för gymnasiestudier eller arbetsliv. Utbildningen anordnas i enlighet med principerna i utbildningsnämndens läroplan för grundläggande vuxenutbildning.

Början av grundläggande utbildningen

Den inledande fasen av vuxenutbildningen vid Vanda vuxenutbildningsinstitutets är avsedd för studenter,

 • som ännu inte kan påbörja slutstudierna,
 • som kan läsa och skriva med latinska bokstäver
 • vars finska språkkunskaper ligger runt A1.3 och
 • som är 17–35 år och inte har genomfört studier motsvarande finsk grundskola i sitt hemland.

Studierna varar cirka 1,5 år och omfattar minst 38 kurser (28 timmar vardera) finska språkstudier, grundläggande engelska, matematik, samhällskunskap och kulturkunskap, miljö- och naturkunskap, hälsokunskap och studiehandledning samt valfria kurser. Den inledande fasen är tillräckligt lång för att studenten ska kunna gå vidare till den avslutande fasen.

På grund av olika livssituationer kan den inledande fasen också överföras (tillfälligt) till arbetslivet eller till språkkurser. Handledningen är att hitta den lämpligaste vägen till varje elev.

Efter den inledande fasen kan eleven fortsätta till slutfasen, om elevens finska språkkunskaper är på nivå A 2.1. och studenten har tillräckliga färdigheter för att studera slutfasämnena.

Läskunnighet i den grundläggande utbildningen

Den grundläggande vuxenutbildningen kan också omfatta en separat läs- och skrivutbildning. Den är avsedd för studenter,

 • som inte kan läsa eller skriva med det latinska alfabetet
 • som har kompetens att studera olika ämnen i grundutbildningen
 • vars mål är att gå vidare till inledande studier
 • som är 17–35 år och inte har genomfört studier motsvarande finsk grundskola i sitt ursprungsland.

Läskunnighetsfasen pågår under ett läsår. Fokus ligger på inlärning av det finska språket, läsning och skrivning. Dessutom omfattar läs- och skrivkunnigheten grunderna i matematik, samhälls- och kulturstudier samt miljö- och naturvetenskap. I läs- och skrivfasen ingår också studievägledning.

Slutfasen av grundläggande utbildningen

Slutfasen av vuxenutbildningen vid Vanda vuxenutbildningsinstitutet är avsedd för studenter,

 • som har de kunskaper och färdigheter som krävs för att ta examen
 • vars finska språkkunskaper är minst A2.1 och
 • som är 17–35 år och inte har genomfört studier motsvarande finsk grundskola i sitt hemland.

Slutfasstudierna varar 1–2 år och omfattar minst 46 kurser (28 timmar vardera) i finska språkstudier, engelska (A-språk), svenska (B-språk), matematik, fysik, kemi, historia, samhällskunskap, biologi, geografi, hälsoinformation, religions- eller livsåskådningsinformation, studiehandledning, samt valfria kurser och möjlighet att lära känna arbetslivet.

Slutskedet fortsätter vanligtvis till andra nivån i yrkesutbildningen eller gymnasieskolan. Det finns även möjlighet att söka den så kallade grundutbildningen för vuxna, TUVA-utbildning (förberedande utbildning för examensutbildning). Handledningen är att hitta den lämpligaste vägen till varje elev.

Om studiepraxis

Det är cirka 25 timmar studier per vecka från måndag till fredag. Skoldagen börjar normalt 8:30 och slutar 15:00. Tillvalsämnen kan ibland förlänga skoldagen. Eleverna har möjlighet till gratis skollunch när undervisningen sker på plats.

Studenter måste delta i alla kurser regelbundet.

Studenter får rabatt på HSL:s studentbiljett. Det finns ingen rätt till skolresekort, det vill säga gratis skolskjuts.

Den som är över 17 år kan ansöka om studiestöd för att stödja sina studier, eller den som har rätt till arbetsmarknadsstöd kan ansöka om det.

Studiematerial är gratis för studenter. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på plats. I undervisningen används förutom traditionellt material elektroniska material och informations- och kommunikationsteknik. Studenter har möjlighet att använda de verktyg som läroanstalten tillhandahåller i sina studier.

Vanda vuxenutbildningsinstituts är en rökfri läroanstalt.

Stöd till studier och studenternas välbefinnande

Studenterna har tillgång till stödtjänster för studenter (handledare, kurator, psykolog) under studietiden.

Stöd från en speciallärare inom en rad olika områden finns också. Den grundläggande vuxenutbildningen omfattar inte det så kallade trestegssystemet för stöd, och det är till exempel inte möjligt att individualisera läroplanerna.

More information

Jenina Alanko

Skolsekreterare
0401217217 jenina.alanko@vantaa.fi

Minna Hassinen

Studiehandledare
0408473401 minna.hassinen@vantaa.fi

Fråga studiehandledare för mer information om att studera.

Keywords

KurserStudier