Vanda Vuxenutbildningsinstitut

Vanda Vuxenutbildningsinstitut är en medborgarhögskola som ägs av Vanda stad.

Presentation

Vuxenutbildningen i Vanda ordnar undervisning inom medborgarinstitut, grundläggande vuxenutbildning för invandrare samt utbildning i främmande språk för invandrare och integration.

Mer information om kurser och studier finns på www.vantaanaikuisopisto.fi.

Berättelsen om Vanda vuxenutbildningsinstitutet

Vanda vuxenutbildningsinstitut är en av Finlands största medborgarinstitut

Vanda vuxenutbildningsinstitut grundades för mer än 60 år sedan och är en av Finlands största medborgarskolor. Vi har 35 000 studerande och 350 timlärare och 50 heltidsanställda yrkesutövare varje år. Vanda vuxenutbildningsinstitut är också en av de största anordnarna av utbildning för invandrare i Finland. Vi är stolta över vår viktiga sociala roll som integratör av invandrare. Vi vet, att det är av stor betydelse för Finlands framtid, hur väl människor från andra länder integreras i vårt samhälle. 

Vanda vuxenutbildningsinstitutet har också en lång historia av att integrera invandrare: människor som flyttade från andra delar av Finland till städernas förorter hittade varandra på 1960 och 1970-talen och blev knutna till sitt samhälle. Rollen som integratör av invandrare är fortfarande viktig i 2010-talets Finland och går hand i hand med integrationen av invandrare. 

Vi skapar en känsla av gemenskap och flaggar för civilisationen

Finska arbetar- och medborgarinstitut startade redan i slutet av 1800-talet. För närvarande finns det nästan 200 medborgar- eller arbetarinstitut i Finland. Medborgarinstitut passar olika människor och människor som lever i olika livssituationer. Vanda vuxenutbildningsinstitut knyter samman Vandaborna, som är spridda över ett stort område, och skapar en ny sorts gemenskap runt dem. Det ger en mångfald av – både fysiskt och psykiskt – välbefinnande för orten. Det står för kontinuerligt lärande, utbildning och mänsklig jämlikhet. ​ 

Utan medborgarinstitut skulle Finland inte vara Finland. Vanda skulle inte vara Vanda utan Vanda vuxenutbildningsinstitut. Finländarna glömmer ofta att de inlärningsmöjligheter som erbjuds av medborgarinstituten inte tas för givna internationellt. Världen är imponerad av detta. 

Vi uppmuntrar Vandaborna till livslångt lärande

Framtidens digitaliserade och automatiserade värld kräver att människor tar initiativ och är entusiastiska över att ständigt lära sig nya saker. Detta innebär inte att alla måste skaffa sig ett nytt yrke. Ett nyfiket sinne och viljan att skaffa nya färdigheter för människor och samhälle framåt 

Varje person lär sig. Vanda vuxenutbildningsinstitut vill därför vara öppen för alla. Vi erbjuder stadsbor lika möjligheter att skaffa sig nya färdigheter och uppmuntrar vandaborna till livslångt lärande. Vanda vuxenutbildningsinstitut vill erbjuda invånarna högkvalitativa och breda utbildningsmöjligheter och ta bort tröskeln till klassrummet. ​ 

På Vanda vuxenutbildningsinstitut tror vi att kreativitet och till exempel olika manuella färdigheter kommer att stiga till en ny nivå av värde i den artificiella intelligensens tidsålder. En människa bakar en bättre bulle och skriver mer rörande historier än en robot. Därför är medborgarinstitutet också är en garanti för finländarnas framgång i framtiden. ​ 

Vanda vuxenutbildningsinstitutet anordnar medborgerlig utbildning, vuxengrundutbildning för invandrare och invandrares finska som andraspråk och integrationsutbildning.
 

Keywords

HobbyerKurser

Verksamhetsställen

Tjänsten har totalt 3 verksamhetsställen