Aikuisten perusopetus

Asiasanat

KoulutusKulttuuriAsukkaatOpiskelijat

Aikuisten perusopetuksessa voi opiskella, jos ei ole käynyt koulua omassa maassa tai Suomessa tai jos koulu on vielä kesken. Aikuisten perusopetus on tarkoitettu yli 17-vuotiaille.

Opiskelijoita luokassa

Koko aikuisten perusopetus kestää 3–5 vuotta. Jos opiskelija osaa jo paljon, hänen täytyy opiskella vain ne asiat, jotka vielä puuttuvat perusopetuksesta. Silloin opiskeluaika voi olla lyhyempi.

Aikuisten perusopetuksessa on kaksi osaa: alkuvaihe ja päättövaihe. Alkuvaiheessa on myös lukutaitovaihe. Lukutaitovaiheessa voi opetella lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Muuten alkuvaiheessa voi opiskella suomea, matematiikkaa, englantia, ympäristö- ja luonnontietoa ja yhteiskuntaoppia.

Päättövaiheessa voi opiskella suomen kielen lisäksi kaikkia perusopetuksen oppiaineita. Kun koko päättövaihe on valmis, saa perusopetuksen päättötodistuksen. Sen avulla voi hakea opiskelemaan toiselle asteelle eli esimerkiksi ammattikouluun tai lukioon.

Aikuisten perusopetuksessa kaikkia aineita opiskellaan kursseina. Opiskelurytmi on hyvin nopea, ja opiskelijan täytyy tehdä paljon töitä myös kotona. Päättövaiheen kurssit ovat aika vaikeita, ja siksi opiskelijan täytyy osallistua kaikille oppitunneille.

Kysy lisää opiskelusta opinto-ohjaajalta, yhteystiedot löydät sivun alta.

Hakuaika syksyn 2023 ryhmiin on 6.3. – 6.4.2023.

 

17–35-vuotiaiden maahanmuuttajien aikuisten perusopetus

Vantaan aikuisopisto järjestää 17–35-vuotiaille maahanmuuttajille suunnattua aikuisten perusopetusta. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toisen asteen opintoihin tai työelämään. Koulutus järjestetään Opetushallituksen aikuisten perusopetusta koskevien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Perusopetuksen alkuvaihe

Vantaan aikuisopiston aikuisten perusopetuksen alkuvaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • joka ei vielä pysty aloittamaan päättövaiheen opintoja

 • joka osaa lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla

 • jonka suomen kielen taito on noin A1.3 ja

 • joka on 17–35-vuotias eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Opinnot kestävät noin 1,5 vuotta ja niihin sisältyy vähintään 38 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englannin alkeita, matematiikkaa, yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta, ympäristö- ja luonnontietoa, terveystietoa sekä opintojen ohjausta ja valinnaisia kursseja. Alkuvaihe kestää niin kauan, että opiskelija voi siirtyä päättövaiheen opintoihin.

Erilaisten elämäntilanteiden vuoksi alkuvaiheesta voidaan siirtyä myös (väliaikaisesti) työelämään tai kielikursseille. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Alkuvaiheen jälkeen opiskelija voi jatkaa päättövaiheeseen, mikäli opiskelijan suomen kielen taito on tasolla A 2.1. ja opiskelijalla on riittävät valmiudet päättövaiheen aineiden opiskeluun.

Perusopetuksen lukutaitovaihe

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheeseen voi sisältyä myös erillinen lukutaitovaihe. Se on tarkoitettu opiskelijalle,

 • joka ei osaa lukea tai kirjoittaa latinalaisilla aakkosilla

 • jolla on valmiudet opiskella perusopetuksen eri oppiaineita

 • jonka tavoitteena on edetä alkuvaiheen opintoihin

 • joka on 17–35-vuotias eikä ole lähtömaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Lukutaitovaihe kestää yhden lukuvuoden ajan. Opiskelu painottuu suomen kielen sekä lukemisen ja kirjoittamisen opiskeluun. Sen lisäksi lukutaitovaiheessa opiskellaan matematiikan alkeita ja yhteiskuntatietouden ja kulttuurintuntemuksen sekä ympäristö- ja luonnontiedon perusteita. Lukutaitovaiheeseen sisältyy myös opintojen ohjausta.

Perusopetuksen päättövaihe

Vantaan aikuisopiston aikuisten perusopetuksen päättövaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • jolla on päättövaiheessa vaadittavat tiedot ja taidot

 • jonka suomen kielen taito on vähintään A2.1 ja

 • joka on 17–35-vuotias eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Päättövaiheen opinnot kestävät 1–2 vuotta ja niihin sisältyy vähintään 46 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englantia (A-kieli), ruotsia (B-kieli), matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, terveystietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, opintojen ohjausta sekä lisäksi valinnaisia kursseja ja mahdollisuus työelämään tutustumiseen.

Päättövaiheesta jatketaan tavallisesti toiselle asteelle ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Aikuisten perusopetuksesta on mahdollista hakeutua myös ns. TUVA-koulutukseen (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus). Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Opiskelun käytänteistä

Opiskelua on maanantaista perjantaihin noin 25 tuntia viikossa. Koulupäivä alkaa normaalisti 8:30 ja päättyy klo 15:00 mennessä. Valinnaisaineet voivat pidentää joskus koulupäivää. Opiskelijoilla on lähiopetuspäivinä mahdollisuus ilmaiseen koululounaaseen.

Opiskelijoilta edellytetään kaikilla kursseilla säännöllistä läsnäoloa.

Opiskelijat saavat HSL:n opiskelijalippuun oikeuttavan alennuksen. Koululaismatkakorttiin eli ilmaiseen koulukuljetukseen ei ole oikeutta.

Yli 17-vuotiaat voivat hakea opintojen tueksi opintotukea tai työmarkkinatukea (kotoutumistuki).

Oppimateriaalit ovat opiskelijoille ilmaisia. Opetus toteutetaan pääasiallisesti lähiopetuksena. Opetuksessa käytetään perinteisten materiaalien lisäksi sähköisiä materiaaleja ja tieto- ja viestintäteknologiaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää opiskelussa oppilaitoksen tarjoamia välineitä.

Vantaan aikuisopisto on savuton oppilaitos.

Opintojen tuki ja opiskeluhuolto

Opiskelijoilla on käytettävissään opiskeluhuollon (opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi) palvelut opintojen aikana.

Laaja-alaisen erityisopettajan tukea on myös saatavilla. Aikuisten perusopetukseen ei sisälly ns. kolmiportaisen tuen järjestelmää, eikä esimerkiksi oppimäärien yksilöllistäminen ole mahdollista.

Lisätietoja

Minna Hassinen

Opinto-ohjaaja
0408473401 minna.hassinen@vantaa.fi

Kysy lisää opiskelusta opinto-ohjaajalta.

Niko Salmela

Opintosihteeri
0983926091 niko.salmela2@vantaa.fi

Avainsanat

KurssitOpiskelu