Vieraalla kielellä uutta oppimassa

Blogi Opistopistoja

Asiasanat

KoulutusAsukkaatOpiskelijat

Kielten opiskelijoille teemakurssit ovat mukavaa vaihtelua perinteiselle oppikirjalle. Tähän tarpeeseen vastaa CLIL. Mutta mitä on CLIL?

Uffizin taidemuseosta kuva

Kuva Uffizin taidemuseosta.

Sisältö

Jo pidemmälle opinnoissaan edenneet vieraan kielen opiskelijat toivovat usein erilaisia teemakursseja vaihteluksi perinteiselle oppikirjan kanssa opiskelulle. Tähän tarpeeseen vastaaminen oli mielessäni, kun valitsin Erasmus+ -kurssin CLIL: Focus on Florence. Kurssilla saimme kokemuksellisesti esimerkin siitä, miten opimme uutta jostain asiasisällöstä (tässä tapauksessa Firenze ja siellä vaikuttaneet henkilöt) ja siinä sivussa harjoitamme englannin kieltä (kaikille osallistujille vieras kieli). Tässä tekstissä jaan hieman oppimastani. 

Mitä on CLIL?

CLIL (content and language integrated learning) on oppimista, jossa opittu asiasisältö ja vieras kieli ovat yhtä tärkeässä asemassa. Uutta asiasisältöä, vaikkapa historia, opitaan vieraalla kielellä, kuitenkin huomioiden, että kyseessä on opiskelijoille vieras kieli. Opetuksessa huomioidaan sisällön ohella kielitaidon eri osa-alueet: kuuntelu, lukeminen, kirjoittaminen ja puhuminen. Opitusta asiasta halutaan myös oppia kertomaan omin sanoin, olemaan siitä jotain mieltä. Tämähän kuulostaa tutulta. Varmasti tällaista toimintaa kielten kursseillamme tapahtuu jo nyt. Erona on lähinnä se, CLIL-kurssi toteutetaan enemmän sisältö edellä. Kurssilla opiskellaan jotain asiasisältöä ja vierasta kieltä käytetään oppimisen välineenä. Opettajan kannalta oleellinen ero on, että aineenopettaja voi löytää itsensä opettamasta myös vierasta kieltä ja kielenopettaja voi päätyä opettamaan itselle uutta asiasisältöä. 

""

Ryhmässämme oli 15 opiskelijaa minun lisäkseni Ruotsista, Espanjasta ja Tsekistä. 

Autenttiset materiaalit

CLIL-opetuksessa käytetään materiaalina mieluiten autenttisia, natiiveille suunnattuja tekstejä. Samalla tulee harjoitettua sitä, että vierasta kieltä käytettäessä ihan kaikkea ei tarvitse luetusta tekstistä tai katsotusta videosta ymmärtää. Pidemmälle edenneet opiskelijat ovat ehtineet harjoittaa jo valtavasti erilaisia kielen rakenteita, joita oppikirjat tuovat mukaan vähitellen. CLIL-opetuksessa huomiota saa enemmän sanaston laajentaminen. Kielen rakenteita opitaan ja vahvistetaan siinä sivussa kieltä käytettäessä. Näinhän usein on, kun pääsee harjoittamaan vierasta kieltä natiivipuhujien kanssa. Usein tulee kysyttyä ”mitä tuo sana tarkoittaa?” mutta ei tule ehkä kysyttyä, että ”miksi käytit imperfektiä?”. 

Itselle oli tietenkin hienoa olla itse vaihteeksi opiskelijana ja saada tehdä erilaisia tehtäviä. Yksi havainnoistani oli muistutus tarinoiden kiehtovuudesta. Paljon faktoja sisältävää asiatekstiä lukiessa ajatus lähti välillä harhailemaan. Mutta jos videolla joku kertoi omasta elämästään, se piti täysin otteessaan. Tällä kurssilla ainutlaatuista oli se, että aamupäivällä opiskelimme luokassa esim. Medicien perheestä ja iltapäivällä vierailimme perheen palatsissa. Tai tutustuimme tunnilla ohjaaja Franco Zeffirelliin ja sitten kävimme hänen työtään esittelevässä museossa. Luokassa opimme siis paljon faktoja Firenzestä ja firenzeläisistä ja sitten kävelimme samoilla kaduilla kuin he aikanaan kävelivät ja näimme museoissa heidän kätensä jälkiä. Tämä oli tietenkin erittäin mielekäs tapa oppia. 

Medici-perheen jäsenien kuvia taululla optustilanteessa.

Koitimme ryhmässä järjestää Medicin mahtiperheen jäsenet oikeaan aikajärjestykseen. 

Tuomisia omaan opistoon

Yksi Aikuisopiston Erasmus+ KA1 hankkeen tavoitteista on uusien opetusmenetelmien, -järjestelyiden ja -muotojen löytäminen. CLIL-oppiminen tarjoaa mielestäni erinomaisen mahdollisuuden ottaa lähempään tarkasteluun jonkin vieraan kielen kulttuuriin liittyvän teeman. Kuten tällä kurssilla, myös aikuisopiston kielen kurssilla voisi aiheena olla vaikkapa jokin alue tai kaupunki ja siihen tutustuttaisiin useista eri näkökulmista (esim. historia, merkittävät henkilöt, nähtävyydet). Tai jos kielen opettajalla on erityinen kiinnostus musiikkiin, taiteeseen tai historiaan, siitä voi hienosti ammentaa sisältöä kurssille. Tarjonnassamme on jo nyt vieraskielisiä luentoja erilaisista kulttuuriaiheista, jotka ovat upea lisä kielen opiskelijalle. CLIL-opiskelusta vaikutteita ottavalla kurssilla opiskelija pääsee itse prosessoimaan tietoa ja käyttämään kieltä aktiivisesti aiheesta oppiessaan. Kertynyt kielitaito toimii kommunikointivälineenä uutta oppiessa. 

Tuleeko sinulle mieleen jokin kurssi-idea? Kerrohan siitä minulle tai omalle opettajallesi!

Kuvat ja teksti: Hanna Uusiprosi

""

Avainsanat

Historia

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Opistopistoja