Mitä laulamisesta saa itselleen?

Blogi Opistopistoja

Aikuisopiston lauluryhmäläisille esitettiin kysymys, mitä he saavat laulamisesta itselleen.

Mikrofoni

Sisältö

Toimin laulunopettajana pääkaupunkiseudulla. Toimenkuvaani kuuluu yksityisopetuksen lisäksi myös neljän eri lauluryhmän vetäminen viikoittain. Kysyin Vantaan aikuisopiston lauluryhmäläisiltäni tätä blogipostausta ajatellen, mitä he saavat laulamisesta itselleen. Sain usean viikon ajan häkellyttäviä sähköpostiviestejä, jotka vahvistivat käsitystäni musiikin ja laulamisen ihmeellisestä voimasta. Suorat lainaukset tekstissä ovat laulajien vastauksista.

Ryhmän monimuotoisuus on voima

Määritelmää siitä, minkä tasoinen laulaja saa osallistua mihinkin ryhmään, on vaikea tehdä. Siksi niin opettajan kuin ryhmään ilmoittautujankin on varauduttava moninaiseen osaamisen kirjoon. Usein erilaisten ihmisten kokoontuminen laulun merkeissä kääntyy voimaksi. Erilaisuuden kohtaaminen luo hyväksyntää ja ymmärrystä.

"Laulamisella on myös oma sosiaalinen tehtävänsä. Meidänkin ryhmässämme on hyvin erilaisia ihmisiä, jotka eivät varmaankaan muuten kohtaisi, mutta tämä yhteinen lauluharrastus tuo meidät yhteen viikoittain."

Laulaminen tukee ryhmähengen syntyä. Tätä olen saanut todistaa usean eri ryhmän kohdalla. On erityisen kiinnostavaa, jos ryhmässä on eri-ikäisiä: välillä laulamme nuorempien vahvuusalueella olevia lauluja, välillä vanhoja iskelmiä ja sivistämme näin toisiamme puolin ja toisin.

"On ollut kiva opetella uusia lauluja. Myös sellaisia, joita ei muuten varmaankaan tulisi edes laulettua. On ollut myös kiva huomata, että joistakin lauluista on oppinut pitämään, vaikka alkujaan ne eivät olisikaan tuntuneet niin omilta."

"Olen saanut suurta tyydytystä, kun olen oppinut aivan uusia ja tuntemattomia lauluja, jotka aluksi tuntuivat vaikeilta."

Tavoitteena äänen kehittyminen

Ryhmälaulua opettaessani en kuuntele jokaisen henkilön lauluääntä yksitellen. Ohjeet on osattava kääntää yleishyödylliseksi neuvoksi, joka hyödyttää kaikkia osallistujia.

Suurimmassa osassa vastauksia mainittiin jossain muodossa sekä henkisen hyvinvoinnin merkitys että fyysiset, lauluäänen kehittymisen merkit. Yksi tärkeä osa työskentelyä onkin ääniharjoitukset. Niillä valmistamme sekä mielemme että kehomme laulua varten. Olen iloinnut siitä, että vaikka yksilökohtaisia neuvoja onkin ryhmätilanteessa mahdotonta jakaa, niin myös pienillä, oikeansuuntaisilla ajatuksilla voi saada aikaan muutosta äänihygieniassa.

"On ollut tosi kiva oppia se, että kuinka pienillä nikseillä voi laulaa ilman että laulaminen tuntuu raskaalta."

Työskentelyasenne on yhdenvertainen, vaikka osaamistaso vaihtelee

Oma voimalauseeni opettajana on, että kaikki me pystymme keskittymään, kehittymään omalla tavallamme ja opettelemaan itsemme voittamista. Silloin erilaisella lähtötasolla ei ole merkitystä, vain työskentelyasenteessa. Monessa vastauksessa tuli ilmi, että laulussa tarvittavat taidot, kuten keskittyminen ja oman kehon aistiminen ovat tuntien ulkopuolellakin hyödyllisiä taitoja.

"Laulaminen on minulle hyvää harjoitusta keskittymiseen, joka taas auttaa esimerkiksi työelämässä. Laulaminen on myös henkisesti muista asioista irrottavaa ja se on aina hyvä asia."

Tule sellaisena kuin olet

On tärkeää, että ryhmälaulutunneilla syntyy hyväksyvä ilmapiiri. Kaikkien tulisi saada olla mukana omana itsenään, ominen vahvuuksien ja puutteiden kanssa. Ei ole myöskään tavatonta, että erilaisia tunteita nousee pintaan laulun myötä:

"Muistoja elämän varrelta – osa niistä ollut unohduksissa. Musiikin myötä asia nousee esiin hyvin vahvana​."

"Laulu voi jättää pysyvän tunneassosiaation samoin kuin hajukin. Sama tunne viriää aina jotain laulua laulettaessa."

Lauluryhmät ovat tärkeä osa suomalaista musiikinopetusta

Haluan nostaa esiin sen, miten tärkeä osa suomalaista kulttuuria ja sivistystoimintaa Aikuisopistojen lauluryhmät ovat. Aikuisopiston lauluryhmässä olemme selvästi kunnianhimoisempia tekemisemme laadusta kuin vaikkapa yhteislaulutilaisuudessa. Emme työskentele kuin kuoro, jolla on selkeät taiteelliset tavoitteet ja pääpaino moniäänisessä laulamisessa. Moni laulunhaluinen ei koe yksinlaulua omakseen, vaikka haluaakin laulaessaan myös kehittyä ja saada vinkkejä terveeseen äänenkäyttöön. Aikuisopistojen lauluryhmät ovat matalan kynnyksen paikkoja laulaa, sinne on tervetullut juuri sellaisena kuin on.

"Ryhmässä laulaminen minun kohdallani, tukee pientä epävarmuutta laulamisessani. Ryhmästä saan myös uusia samanhenkisiä kavereita."

"Kymmenien vuosien toiveeni harrastaa laulua on vihdoin toteutunut."

"Ryhmässä laulaminen on mukavampaa kuin yksin hoilottaminen. Samalla tulee sosiaalista kontaktia yksineläjäihmiselle."

Laulusta saatava energia on käsinkosketeltavaa

Saatamme olla koko porukka iltapäivällä nuupahtaneita tunnin alkaessa, mutta jo kymmenen minuutin laulamisen jälkeen tunnelma alkaa nousta kattoon. Aloittaminen onkin vaikeaa, sillä ei laulu ole samaa kuin sohvalla löhöily: tunnilla vaaditaan hyvää keskittymistä, pitkäjänteisyyttä ja kykyä heittäytyä laulujen tunnetiloihin.

"Kun tunnilta lähtee, ihmiset ovat yleensä nauravaisia ja iloisia, hyräilevät jotain tarpoessaan tuuleen ja tuiskuun."

"Vaikka lähtee tunnille allapäin, aina laulutunnin jälkeen olo on iloinen ja laulattaa vielä kotimatkallakin."

Laulu avaa uusia maailmoja ja tajunnantiloja

Lauluryhmäläisten vastauksia lukiessa ymmärsin, että sekä minulla opettajana että ryhmässä laulavilla on hyvin samankaltainen kokemus siitä, että teemme laulaessamme jotain todella tärkeää. Jaamme yhtäläisen rakkauden musiikkiin. Sähköpostilla lähetetyt vastaukset vahvistivat, että tunne on kollektiivinen.

"Laulaminen avaa aivan uusia maailmoja ja tajunnan tiloja."

Muistan myös itse jo varhaislapsuudesta alkaen muistoja musiikista ja siitä, miten tärkeä maailma se on ollut minulle kasvaessani. Ei ole ollut sattumaa, että nyt musiikin ammattilaisena haluan jakaa eteenpäin laulun ja musiikin iloa.

Kerron vielä yhden hätkähdyttävän esimerkin laulamisen mentaalisesta voimasta. Katsoin äskettäin ohjelmasarjan Stalinista. Siinä eräs puna-armeijan sotavanki kertoi kokemuksistaan vankileirillä: Lauloin itsekseni säilyäkseni elossa.

Teksti: Milla Mäkinen‍

Tutustu Aikuisopiston laulukurssien tarjontaan.

 

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Opistopistoja