Kansalaisopistossa opiskeleminen kannattaa monella tapaa

Blogi Opistopistoja

Kansalaisopisto-opiskelun laajoista hyödyistä on nyt tutkimustietoa.

""

Sisältö

Vaikuttavuuden mittaaminen on välillä hyvin haasteellista. Kansalaisopistossa opiskelun merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle on ollut meillä kansalaisopistoissa työskenteleville ja opiskeleville jo pitkään tunnettu tosiasia. Erittäin hienoa on, että tästä on nyt myös tutkittua tietoa!

Tuore Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professori Jyri Mannisen tutkimus osoittaa jälleen kiistatta kansalaisopistossa opiskelemisen laajat hyödyt sekä opiskelijalle että yhteiskunnalle. Mannisen jo vuonna 2015 julkaisema esitutkimus osoitti kansalaisopisto-opiskeluun panostetun euron tuottavan jopa 5,60 euron nettohyödyn yksilölle ja yhteiskunnalle.

Kurssilta hyvää oloa, itseluottamusta, uutta osaamista ja ystävyyssuhteita

Kansalaisopiston kursseille osallistuminen tuottaa suurimmalle osalle merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää 

osaamista ja ystävyyssuhteita sekä lisää yhteiskunnallista osallistumista. Manninen nimeää tutkimuksessaan reilusti yli 50 hyötyä, joita yksilölle tai yhteiskunnalle syntyy opiskelusta kansalaisopistossa. Digitaitojen paranemisen tunnisti 38 %, työhön liittyvän osaamisen lisääntymisen 27 % ja ammatillisen osaamisen lisääntymisen peräti 48 % vastaajista.

Kansalaisopistosta hyötyy sekä kaupunkilaiset että kunta

Noin puolet opiskelijoista tunnisti myös taloudellisia vaikutuksia, joita kursseille osallistuminen tuotti heille itselleen tai yhteiskunnalle. Puolet vastaajista koki työtehonsa lisääntyneen, mikä yhdistettynä hyvinvoinnin lisääntymiseen on erittäin merkittävä tekijä kansalaisopisto-opiskelussa.

Tutkimuksen tulosten perusteella kansalaisopiston merkitys kuntakontekstissa on suuri, sillä opisto vahvistaa kunnan ja kuntalaisten sosiaalisen pääoman lisäksi osaamispääomaa, identiteettipääomaa ja terveyspääomaa.

Oletko jo tutustunut Vantaan aikuisopiston kurssitarjontaan? Mikset kokeilisi tulevana talvena ja keväänä jotakin uutta!

Teksti: Petri Vahtera, Vantaan aikuisopiston rehtori

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Opistopistoja