Vantaan aikuisopisto, maahanmuuttajaopetus, student health care